©

Компания

Развитието от едноличен бизнес до силна средна компания

Ние създаваме, защитаваме и запазваме стойности

Групата Remmers е основана през 1949 г. от Бернхард Реммерс и днес продължава да е независима семейна компания. Специалистът в производството на продукти на строителната химия, бои и лакове за дърво, както и на индустриални лакове, работи с около 1 500 висококвалифицирани кадри, произвежда над 400 продуктови системи за решаване на проблеми в сферата на строителството, а също притежава експертиза от десетилетия в най-важните области на компетентност в бранша..

Ние предлагаме реална добавена стойност в сътрудничество с национални и международни партньори. Когато става въпрос за сигурни системи, компетентни специални знания и индивидуален сервиз за клиентите, Remmers е водещата марка.

©

Партньорства в международна мрежа

Неограниченото мислене позволява неограничено действие

От Германия към целия свят. Ние работим в отрасъл, в който пазарите стават
все по-глобални, а клиентите и бизнес партньорите се ориентират все повече към международния пазар,
а изискванията към продуктите и проектите вече не са ограничени до националните граници. Remmers откри този потенциал от самото начало. Днес вече работим в над 30 страни в Европа с нарастващ дял на износа от над 35 %. С експертни познания, продуктови решения и услуги ние следваме нашите клиенти по целия път до техните домове и работни места.

Да знаеш повече означава и да правиш повече

Групата Remmers работи на много различни пазари. Нашите продукти варират от защита на сгради, дърво и подове до индустриални системи за лакови покрития. Нашите клиенти са изпълнители, проектанти, търговски организации и инвеститори. Нашето портфолио включва индивидуални продуктови приложения, както и цялостна концепция и реализация на строителен проект или на линия за индустриални лакови покрития.

Отговаряме на тези многопластови изисквания, като формираме екипи за компетентност: обмен и трансфер на знания с Академия Бернхард Реммерс. Цялостен обектови бизнес с Remmers Fachplanung. Анализи и сертифициране с Института за анализи "Бернхард Реммерс". И, естествено, продуктови и системни решения под шапката на марката Remmers.

Академия "Бернхард Реммерс" е създадена по инициатива на занаятчийския сектор, Германската фондация за защита на паметници на културата и основателя Бернхард Реммерс. С иновативните концепции за обучение, които винаги са съобразени с актуалните стандарти и насоки, както и с уникалната възможност за изграждане на печеливши мрежи, ние предлагаме услуга с добавена стойност - знанието възпитава. Знанието свързва. Знанието създава ценности.

Remmers Fachplanung

При мащабни проекти, освен надеждните продуктови и системни решения, решаваща роля играят и други фактори. Нашите висококвалифицирани специалисти от Remmers Fachplanung са винаги до вас - от анализа, през консултацията и концепцията до окончателната реализация. Разбира се, ние вземаме предвид актуалните национални и международни насоки и отговаряме на вашите индивидуални нужди.

Независимата, акредитирана лаборатория гарантира абсолютна неутралност при извършването на анализи и сертифициране. Аналитичните услуги на BRIfA и най-съвременните методи за изпитване обхващат например областта на дървесината, минералните строителни материали, покритията, боите и лаковете. Възложителите са също толкова разнообразни, като са частни клиенти, архитекти, изпълнители или обществени институции.

Превръщаме иновативните идеи в практически решения

За да можем да предлагаме наистина иновативни и пазарно ориентирани решения, в нашите отдели за научноизследователска и развойна дейност работят повече от 80 експерти. Всеки ден разработваме ориентирани в бъдещето продуктови системи, които защитават околната среда и пестят ресурси: за сигурна и дълготрайна защита на строителни елементи, сгради и повърхности.

Нашите центрове за компетентност разполагат с най-модерните машини и съоръжения, които позволяват симулация на целия производствен процес в реални условия. В техническия център са интегрирани също и просторни помещения за клиенти, сервиз и обучение, които позволяват цялостна ориентация към клиента.

Нашата експертна компетентност - от мазето до покрива

Строителството, санирането и ремонтът са основните компетенции на Remmers още от първите дни на основаването му. Изискванията и областите на приложение са многостранни. Ние сме добре запознати с националните и международните стандарти и насоки и използваме десетилетията си опит, за да защитим и запазим ценностите в строителството.

Системи, гарантиращи сигурна основа

Особено в помещения, използвани за търговски цели, и на силно натоварени повърхности качеството на подовото покритие е решаващ фактор за успеха. Преди всичко не бива да се правят компромиси по отношение на безопасността при работа и хигиена и дълготрайната издръжливост. Remmers предлага широка гама от защитни и декоративни решения.

Най-доброто за защита, поддръжка и облагородяване

Естественият материал дърво играе централна роля в жизнената и работната среда на много от нашите клиенти. Със своите продукти и системи Remmers си поставя за цел да осигури естествена защита на монтираната дървесина още в началото. Днес ние разработваме широка гама от защитни и декоративни решения под формата на висококачествени системи за лакови покрития.

Know-how в областта на индустриалните покрития

Когато водещият европейски доставчик на химически продукти за строителството заеме нови области на компетентност и висококвалифицирани експерти се посветят на технологиите за индустриални повърхности, се създава силна връзка в бъдещето. Точно пасващи настройки ние разработваме заедно с нашите клиенти, с подкрепата на високо квалифицирани експерти по приложението и сушенето.

Логистични концепции, които обхващат и производството

Така че качеството да е и бързо налично

С оглед на силния растеж и нарастващите изисквания на клиентите, Remmers превърна интегрираната логистика в основна компетентност на компанията. Всички процеси - от снабдяването със суровини, през производството и складирането до дистрибуцията - са оптимизирани и координирани през цялото време. Резултатът е концепция, която позволява доставката на индивидуално поръчани и произведени продукти в най-кратки срокове, независимо от местоположението. В новата интегрирана логистична концепция всички процеси са оптимизирани и насочени към бъдещо увеличаване на обема. Благодарение на уникалната в бранша концепция за 24-часова логистика (в рамките на 24 часа от получаването на поръчката до доставката) вече сме много успешни в Германия и някои съседни страни. Ние непрекъснато ще доизграждаме това предимство в цяла Европа.

©
©

Индивидуални сервизни услуги близо до клиента

Връзка с хората и за хората

Ефективните процеси на вземане на решения, кратките срокове за доставка и близостта до клиента са тайната на нашия сервиз. С над 400 специализирани представители и техници по приложение в цяла Европа, Remmers осигурява най-гъстата мрежа за компетентна консултация на място.

Сервизните екипи имат дългогодишен опит и са специално обучени за нуждите на пазара и клиентите. Независимо дали става въпрос за изпълнители или проектанти, дали за техническа или специфична за обекта подкрепа - ние вярваме в сътрудничеството между хората и търсим дългосрочни партньорства на равноправно ниво. Освен това предоставяме цялостни съвети по отношение на прилагането на продуктите, планирането на концепции, законите и разпоредбите, технологичните иновации и новите тенденции в дизайна.

Историята на нашата компания

Всичко започва в един проветрив гараж. Докато цяла Германия е в процес на строителство в следвоенния период, Бернхард Реммерс основава фирмата си в Льонинген, Долна Саксония. От самото начало той търси личен диалог с клиентите и доставчиците, разпознава проблемите в строителството на ранен етап и бавно, но сигурно изгражда компанията си като международно предприятие с дъщерни дружества в цяла Европа.