©

Компетентен център за дървени повърхности

Персонализирано обслужване на клиенти от А до Я

Нашият център за компетентност

От откриването през есента на 2014 центърът за компетентност по обработка на дървени повърхности представя силните страни на Remmers GmbH: професионални качествени продукти и съобразен с нуждите на клиентите сервиз. При това, след 18-месечно строителство и инвестиция от около три милиона евро, няма неизпълнени желания. Обширното техническо оборудване предоставя на над 500 посетители всяка година поглед за най-новите технологии, а също така постоянно актуализирана и разширявана приложна техника.

С това предоставяме на нашите партньори конкурентни предимства: не само като пробват производствени процеси в реални условия и ги оптимират, а също така като оценяват най-новата техника на съоръженията в действие. При това иновативната пространствена техника позволява всички параметри на клиентите да се въведат и да се симулират реалните изисквания към покритието. Целта е да се избегнат погрешни инвестиции при планирани покупки и да могат да се направят необходимите напасвания директно на място.

В допълнение към техническия център с площ от почти 800 кв.м., свързаната със сградата вила "Кьостерс" предлага зали за обучение с достатъчно пространство за семинари на Академия "Бернхард Реммерс", както и за индивидуални обучения на клиенти и бизнес партньори. Тази комбинация от техника за нанасяне, клиентски сервиз и предложения за обучение служи за трансфер на знания между учени, професионалисти по лаковете и индустриални партньори.

Съоръжения в центъра за компетентност

В центъра за компетентност по обработка на дървени повърхности са изложени и постоянно тествани повече 15 машини. Тук се дава възможност на различни производители да представят своите машини, с това да спечелят нови клиенти или да убедят съществуващи клиенти в предимствата си. Чрез множеството съоръжения се осигурява приложно техническа подкрепа за нашите клиенти от всякакъв вид.

Наред с другото могат да бъдат представени следните процеси (за приложение):

  • Подготовка на дървесината с машини за шлайфане с широка лента
  • Симулация на различни процеси на сушене
  • IR-сушене за лакове на водна основа
  • Класически (ръчни) методи за пръскане
  • Индустриално лакиране с UV-хоризонтална поточна линия (метод на валцоване)
  • Автомати за пръскане
  • Лакиране чрез 6-осни-лакиращи роботи

Нашите партньори

В нашия център за компетентност ще откриете съоръжения от широк кръг производители. Благодарение на доброто сътрудничество с различни производители на машини, наличността на инсталациите непрекъснато се допълва, оптимизира и, по възможност се адаптира към индивидуалните изисквания на клиентите.

©

Всичко под един покрив

Център по компетентност за промишлени покрития за дърво

Нашият център по компетентност Remmers-промишлени лакове е повече от един технически център. На повече от 2.500 m2 той свързва три важни области на нашата ежедневна работа: изследователска и развойна дейност, клиентски сервиз и продуктова презентация, а така също обучение и квалификация.